Ny forskningsrapport om brobyggande mellan näringsliv och akademi

Som en del av projektet Framtidens Järnväg initieras både samarbetsprojekt och forskningsuppdrag för att belysa utvecklingsområden inom järnvägsbranschen. Projektet finansieras bland annat av Region Jönköping, Tillväxtverket, Nässjö kommun och ett antal av järnvägsbranschens företag. Ett område som uppmärksammades tidigt i projektet var hur samarbetet mellan akademin och järnvägsbranschens SME företag skulle kunna utvecklas ytterligare för att stärka både konkurrenskraften och innovationsarbetet hos företagen. Därför tilldelades IMCG ett forskningsuppdrag inom detta område. […]

Gemensamt kompetenskrav hos tekniker till underhåll av spårgående fordon

Tågtekniker

Bristen på underhållspersonal för spårgående fordon är gigantisk. Tusentals tekniker saknas för fordonsunderhåll de närmaste fem åren enligt studier som Nordic Infracenter genomfört inom ramarna för projektet Framtidens Järnväg. För att hitta lösningar och nya möjligheter samlade Nordic Infracenter och järnvägskonsulterna Solberga station AB den 4 november ett tjugotal deltagare från underhållsföretag i hela Sverige till ett seminarium i Nässjö. Behov av standardiserade kompetenskrav. Deltagarna vid seminariet var eniga om att utmaningen för branschen är att det saknas standardiserade krav på kompetens och en tydlig nomenklatur för underhållspersonal. […]

Ny rapport om Drönarteknikens möjligheter vid järnvägsbesiktningar

Under 2020 och våren 2021 har Framtidens Järnväg bedrivit ett samarbetsprojekt för att analysera tänkbara effekter av att använda drönarteknikens möjligheter vid järnvägsbesiktningar. Ett antal flygningar genomfördes i samverkan med Drönarbolaget, Strukton Rail och Trafikverket. Resultatet från dessa flygningar överlämnades till två studenter på Lunds Universitet för fortsatt studie och analys. Nu har deras examensarbete redovisats och vi kan härmed offentliggöra deras resultat. Syftet med detta examensarbete har varit att analysera potentialen och konsekvenserna av att använda drönarteknik för järnvägunderhåll i Sverige. Metoden för arbetet har baserats på olika litteraturstudier och intervjuer med experter inom drönar- och järnvägsbranschen. […]

Hur tar vi bättre hand om järnvägsbranschens idéer?

Världen är full av många goda idéer som aldrig förverkligas. Hur skulle samhället se ut om fler idéer och utvecklingsmöjligheter togs om hand på rätt sätt? Vilka effekter skulle kunna uppstå i en utökad samverkan mellan akademi och järnvägsbranschens näringsliv i syfte att utveckla företagens konkurrenskraft och tillväxt samt att ge akademin tillgång till näringslivskunskap och utvecklingsbehov?
Det är inriktningen på ett forskningsuppdrag som Framtidens Järnväg har tilldelat IMCG i Göteborg. I dagsläget har många företag och personer inom och utanför järnvägsbranschen idéer om hur teknik och arbetsmetoder skulle kunna utvecklas för att effektivisera och utveckla järnvägssystemet. […]

Merit – Ett kompetensregister specialbyggt för aktörer inom järnvägsbranschen

kompetensregister

Nu har det tagits fram en prototyp på ett system som skall underlätta hanteringen av kompetenser och kompletterande intyg för järnvägsbranschen. Ett problem för många företag är att på ett snabbt, säkert sätt kunna hantera sin personals olika kompetenser och intyg. Ännu krångligare blir det om man behöver hyra in eller ut personal till andra aktörer. För att rätt kompetens och rätt intyg skall utfärdas vid rätt tillfälle kan företag behöva använda en flora av olika system med excelfiler, databasfiler, textdokument, e-post, fildelning, kalendrar mm. […]

Många satsningar inom järnvägsbranschen i Nässjö

Det är mycket som sker inom järnvägsbranschen i Nässjö. Euromaint Rail är på väg att etablera sig, det nya signalsystemet ERTMS är på gång att installeras och snart tas det första spadtaget för den nya tågdepån. I den här nyheten samlar vi några av de många satsningar som görs i vår kommun. Euromaint Rail etablerar sig i Nässjö
Euromaint, som är Sveriges största bolag inom tågunderhåll, har vunnit en upphandling gällande underhåll av Krösatågen och kommer att överta uppdraget i December 2021. […]

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.