function custom_excerpt_length( $length ) { return 20; } add_filter( 'excerpt_length', 'custom_excerpt_length', 999 );

Intressentskap

Som intressent hos oss får du tillgång till flera förmåner. Dels får du möjligheten att delta i olika nätverksforum och dels är du med och bidrar till järnvägs- och transportbranschens framtida utveckling. Tillsammans med dig som intressent identifierar vi dina behov och hittar anpassade lösningar för att utveckla just din verksamhet. Vi strävar alltid efter att du som intressent ska känna att våra tjänster är värdefulla och hjälper din verksamhet att utvecklas.

Vad ingår som intressent?

Som intressent finns det två modeller att välja på, järnvägs- och transportföretag eller produkt- och tjänsteleverantör.
När du väljer att bli intressent får du tillgång till en mängd olika tjänster:

  • Rådgivning  
  • Erbjudanden 
  • Marknadsföring

Rådgivning

För att din verksamhet ska utvecklas långsiktigt och hållbart finns vi till hands för att hjälpa dig. Vi erbjuder affärsutvecklingssamtal och personliga företagsbesök, där vi får träffa dig som intressent och bygga en långsiktig relation. Vi introducerar dig till olika nätverksforum och hjälper dig att utöka ditt kontaktnät.

Erbjudanden

Du får möjlighet att ta del av unika rabatter på våra intressenters tjänster och produkter. Dessutom får du möjlighet att vara involverad i framtida utvecklingsprojekt och delta på våra egna event med exklusiva rabatter.

Marknadsföring

På vår hemsida får du möjlighet att synas i vårt branschregister, dela information om kommande utbildningar och event, samt tillgång till viktig branschinformation.

Intressentavgift

Som intressent hos oss betalar du en årsavgift som baseras på din omsättning, och hur mycket stöd du vill ha samt graden av hur tätt samarbete du önskar. Även om vissa intressenter inte är i behov av affärsutvecklingssamtal vill de ändå vara en del av vårt utvecklingsnav för att bidra till framtidens järnvägs- och transportsektor. Eftersom anledningarna till att bli intressent kan variera, tar vi tillsammans fram ett unikt avtal som passar just dina behov.

Kontakta oss om du har några frågor om våra intressentmodeller och hur du behöver gå tillväga för att bli intressent eller finansiär. 

Vill du veta mer om vårt intressentskap?