function custom_excerpt_length( $length ) { return 20; } add_filter( 'excerpt_length', 'custom_excerpt_length', 999 );

Om oss

Nordic Infracenter startades upp som ett projekt 2016-05-01 och bedrevs fram till 2019-04-30. Kort därefter blev vi en bifirma till Nässjö Näringsliv AB, och det arbete som grundlades i projektet fortsätter vi att utveckla än idag.

Nordic Infracenter är ett utvecklingsnav som erbjuder nätverk, utbildning och innovation till järnvägs- och transportintresserade. Vi verkar som en drivande aktör i utvecklingen av den nationella järnvägs- och transportsektorn, med huvudinriktning på små och medelstora företag. Allt ifrån ingenjörsföretag och utbildningsaktörer, till verkstäder, entreprenad- och bemanningsföretag. Idag står järnvägs- och transportbranschen inför stora utmaningar och frågor som kompetensförsörjning, hållbarhet och säkerhet är avgörande för branschens fortsatta utveckling. För att möta framtidens utmaningar är Nordic Infracenter ett initiativ för att långsiktigt driva utvecklingen inom järnvägs- och transportbranschen och bidra till en mer hållbar framtid.

Våra finansiärer finns både i den privata och offentliga sektorn.

Vision

Att vara Sveriges mest innovativa utvecklingsnav för järnvägs- och transportintresserade. 

Mission

Med stort engagemang identifierar vi behov hos järnvägs- och transportintresserade, där vi skapar en plattform för nätverk, lärande och utveckling. 

Genom att driva ett innovativt utvecklingsnav bidrar vi till en mer hållbar framtid. 

Vårt erbjudande

Nätverk

Vi driver framtidsfrågor inom järnvägs- och transportbranschen för att skapa attraktiva forum med utrymme för nätverk och samverkan.

Utbildning

Vi utbildar, informerar och anordnar event för att sprida kunskap om framtidens möjligheter inom järnvägs- och transportbranschen. I samverkan med våra aktörer visar vi en attraktiv bild av branschen.

Kompetens

Vi har tillgång till erfarna konsulter och stödresurser för att kompetensutveckla och öka lönsamheten i verksamheter inom järnvägs- och transportbranschen.

Vill du veta mer om Nordic Infracenter?