function custom_excerpt_length( $length ) { return 20; } add_filter( 'excerpt_length', 'custom_excerpt_length', 999 );

Beskedet: Då kan ERTMS vara klart

Den svenska järnvägen ska få ett nytt framtidssäkrat signalsystem i form av ERTMS. Men det går alldeles för långsamt. ”Om […]