function custom_excerpt_length( $length ) { return 20; } add_filter( 'excerpt_length', 'custom_excerpt_length', 999 );

EVOLVE

- logistikutveckling i Jönköpingsregionen

Evolve är ett treårigt utvecklingsprojekt som vänder sig till logistikföretag och logistikintensiv verksamhet i Jönköpingsregionen – till exempel transportföretag, järnvägsföretag, tillverkningsindustri, lagerverksamhet och entreprenadföretag. Företagen som medverkar får hjälp att utveckla sin konkurrenskraft genom affärsutveckling med fokus på hållbarhet.

De medverkande företagen får sina individuella utmaningar kartlagda och får hjälp med målformulering, strategi och uppföljning. Under projektperioden arrangeras tre bootcamps inom ”Omvärldsutveckling, innovation och affärsplan”, ”Kompetensutveckling, jämställdhet och likabehandling” samt ”Grön omställning”. Varje bootcamp utgör starten för företagens interna arbete och alla deltagare får även individuell coachning. Projektet omfattar också workshops inom olika områden som genomförs tillsammans med Jönköping University och Research Institutes of Sweden (RISE)

Tidplan

2023: Projektstart, kartläggning, kick-off samt bootcamp ”Omvärldsutveckling, innovation och affärsplan”

2024: Workshop ”Digitalisering”, bootcamps ”Kompetensutveckling, jämställdhet och likabehandling” samt ”Grön omställning”.

2025: Slutkonferens och projektredovisning.

Finansiärer och samarbetspartners

Finansiering sker genom Region Jönköpings län, Tillväxtverket, Nässjö Näringsliv AB, Nässjö kommun, Jönköpings kommun och Vaggeryds kommun. Internationella Handelshögskolan i Jönköping och Tekniska Högskolan är samverkanspartners.