function custom_excerpt_length( $length ) { return 20; } add_filter( 'excerpt_length', 'custom_excerpt_length', 999 );

Projekt

För att möta järnvägs- och transportsektorns behov driver vi riktade projekt som effektivt kan bidra till att öka verksamheternas konkurrenskraft. Våra projekt sker ofta i samverkan med ledande aktörer inom forskning, utveckling och samhällsbyggnad.

Pågående projekt

Avslutade projekt

Vill du veta mer om våra projekt?