function custom_excerpt_length( $length ) { return 20; } add_filter( 'excerpt_length', 'custom_excerpt_length', 999 );

Evolve – logistikutveckling i Jönköpingsregionen

Evolve är ett treårigt utvecklingsprojekt som vänder sig till logistikföretag och logistikintensiv verksamhet i Jönköpingsregionen – till exempel transportföretag, tillverkningsindustri, lagerverksamhet och entreprenadföretag.