function custom_excerpt_length( $length ) { return 20; } add_filter( 'excerpt_length', 'custom_excerpt_length', 999 );

Transportsektorn – navet för det svenska näringslivet

Transportsektorn är framtiden. Det är med hjälp av transportsektorn som människor kommer till jobbet och att varor och tjänster kan transporteras från producent till konsument. Transporter är helt enkelt avgörande för att samhället och ekonomin ska fungera. Transportsektorn har en avgörande betydelse för samhällets hållbara rörlighet och för att skapa en livskraftig landsbygd där man kan koppla samman olika delar av landet. I och med att allt fler människor rör sig i samhället och varor behöver fraktas, är det viktigt att transportsystemet är hållbart för att minska miljöpåverkan och säkerställa en långsiktig hållbar utveckling. […]