function custom_excerpt_length( $length ) { return 20; } add_filter( 'excerpt_length', 'custom_excerpt_length', 999 );

Video: Här förklarar experten ERTMS-systemet

Europa är på väg att få ett helt nytt gemensamt signalsystem inom järnväg, men vad innebär det nya systemet för Sverige? Den 12 februari bjöd vi in Anders Wall till Nässjö för att reda ut ERTMS historia och framtid.
Fredagen den 12 februari arrangerade vi, genom projektet Framtidens Järnväg, årets första Järnvägsfrukost. Den här gången kom ingen mindre än Anders Wall på besök för att berätta om ERTMS-systemet. Anders Wall har lång erfarenhet inom järnvägsbranschen. 1982 började han utbilda sig till lokförare, för att senare jobba som instruktör 1988. […]