Elektrifierad järnvägssträcka

Elektrifierade järnvägssträckor skapar möjlighet för höjda hastigheter, minskade koldioxidutsläpp och överflyttning av gods från väg till järnväg.  

 För att gå mot en grönare framtid där hållbarhetsfrågan är i fokus arbetar Trafikverket med ett projekt som handlar om att elektrifiera järnvägssträckan mellan Nässjö-Värnamo. Arbetet påbörjades redan under 2021 och för tillfället arbetar de aktivt med att ta fram en järnvägsplan som pågår fram till 2024. Produktionen av den elektrifierade järnvägssträckan beräknas att påbörjas under 2026 och vara färdigställd 2029.  

 Syftet med projektet är att förbättra restiden och skapa förutsättningar för attraktiva och hållbara person- och godstransporter. När projektet har nått sin …

Nya beviljade utbildningsstarter

För att möta kompetensbehoven på dagens arbetsmarknad behöver fler yrkeshögskoleutbildningar beviljas runt om i landet. För det är faktiskt så att fler behöver utbildas inom järnvägsbranschen för att den ska fortsätta utvecklas och effektiviseras under de kommande åren.
För några veckor sedan fick Nässjöakademin positiva nyheter. Ett positivt besked om att yrkeshögskoleutbildningarna Lokförare och Kvalificerad kontaktledningstekniker har blivit beviljade av Myndigheten för yrkeshögskolan.

Regeringen satsar på järnvägsinfrastruktur

Järnvägen är framtiden. Ja detta är något som många talar om och för att järnvägen ska fortsätta utvecklas har det svenska järnvägsnätet en betydelsefull roll för att hela Sverige ska fungera. Men vad kommer egentligen att prioriteras under 2023 och vilka insatser behöver ske för att vi ska kunna fortsätta utveckla järnvägen?

Nyligen presenterades budgetpropositionen för 2023 och då meddelande den nya regeringen att budgeten inte avser att fullfölja utbyggnaden av nya stambanor för höghastighetståg. Regeringen väljer istället att prioritera upprustning av den befintliga järnvägen, förbättra vägstandarden och bygga ut laddinfrastrukturen i Sverige. […]

This site is registered on wpml.org as a development site.