Framtidens järnväg har nått en viktig station

Efter tre år har projektet Framtidens Järnväg anlänt till en viktig station – den andra resultatkonferensen med bred uppslutning från branschen. Projektet har syftat till att öka de järnvägsrelaterade företagens tillväxt och konkurrenskraft genom forskning och samarbetsprojekt mellan akademi och näringsliv. För finansieringen står Region Jönköpings län, Tillväxtverket och Nässjö kommun tillsammans med ett 20-tal branschrelaterade företag. Nordic Infracenter, som är en bifirma till Nässjö Näringsliv AB, har ansvarat för projektledningen och det var också Nordic Infracenters Hans-Inge Almgren och Tony Cimen som välkomnade ett 40-tal förväntansfulla konferensdeltagare att ta del av resultaten. […]

Ny forskningsrapport om brobyggande mellan näringsliv och akademi

Som en del av projektet Framtidens Järnväg initieras både samarbetsprojekt och forskningsuppdrag för att belysa utvecklingsområden inom järnvägsbranschen. Projektet finansieras bland annat av Region Jönköping, Tillväxtverket, Nässjö kommun och ett antal av järnvägsbranschens företag. Ett område som uppmärksammades tidigt i projektet var hur samarbetet mellan akademin och järnvägsbranschens SME företag skulle kunna utvecklas ytterligare för att stärka både konkurrenskraften och innovationsarbetet hos företagen. Därför tilldelades IMCG ett forskningsuppdrag inom detta område. […]

Gemensamt kompetenskrav hos tekniker till underhåll av spårgående fordon

Tågtekniker

Bristen på underhållspersonal för spårgående fordon är gigantisk. Tusentals tekniker saknas för fordonsunderhåll de närmaste fem åren enligt studier som Nordic Infracenter genomfört inom ramarna för projektet Framtidens Järnväg. För att hitta lösningar och nya möjligheter samlade Nordic Infracenter och järnvägskonsulterna Solberga station AB den 4 november ett tjugotal deltagare från underhållsföretag i hela Sverige till ett seminarium i Nässjö. Behov av standardiserade kompetenskrav. Deltagarna vid seminariet var eniga om att utmaningen för branschen är att det saknas standardiserade krav på kompetens och en tydlig nomenklatur för underhållspersonal. […]

Video: Se resultatkonferensen för Framtidens Järnväg

2019 startade vi projektet Framtidens Järnväg med syftet att utveckla konkurrenskraften och tillväxten hos järnvägsrelaterade företag. För att nå målet har vi drivit otaliga samarbetsprojekt, forskningsuppdrag och events. Nu har det blivit dags att summera projektets resultat och lärdomar. […]

Ny rapport om Drönarteknikens möjligheter vid järnvägsbesiktningar

Under 2020 och våren 2021 har Framtidens Järnväg bedrivit ett samarbetsprojekt för att analysera tänkbara effekter av att använda drönarteknikens möjligheter vid järnvägsbesiktningar. Ett antal flygningar genomfördes i samverkan med Drönarbolaget, Strukton Rail och Trafikverket. Resultatet från dessa flygningar överlämnades till två studenter på Lunds Universitet för fortsatt studie och analys. Nu har deras examensarbete redovisats och vi kan härmed offentliggöra deras resultat. Syftet med detta examensarbete har varit att analysera potentialen och konsekvenserna av att använda drönarteknik för järnvägunderhåll i Sverige. Metoden för arbetet har baserats på olika litteraturstudier och intervjuer med experter inom drönar- och järnvägsbranschen. […]

Video: Få en introduktion i Nässjös nya tågdepå och framtidens kompetensregister

Vill du veta mer om den nya tågdepån som ska byggas i Nässjö? Eller om det nya kompetensregistret Merit som ska underlätta hanteringen av kompetenser och kompletterande intyg för järnvägsbranschen? Var tredje månad arrangerar Nordic Infracenter Järnvägsfrukostar på Hotell Högland. Frukostarna är en möjlighet för järnvägsbranschen att utöka sitt nätverk och få ny kunskap i aktuella ämnen. […]

This site is registered on wpml.org as a development site.