Stor bredd bland nya YH-utbildningar

Nu är årets tilldelning av YH-utbildningar klar. Sammanlagt är det hela 16 olika utbildningar inom olika områden som med spets och bredd kommer att bidra till framtidens kompetensförsörjning inom järnvägen. Det handlar om både etablerade och helt nya utbildningar som har fått sina ansökningar beviljade. Kompetensförsörjningen inom järnvägen är en av våra allra viktigaste framtidsfrågor […]

TCC agerar på branschens behov av ERTMS-kompetens

Utmaningarna kring övergången till ERTMS ökar. Utbildningsföretaget TCC har under året hjälpt till att utbilda företag för att möta deras kompetensbehov av ERTMS-utbildade lokförare. ”Vi jobbar stenhårt för att möta branschens behov”, säger verksamhetschef Johnny Lüppert. Johnny Lüppert, verksamhetschef för TCC. Transport Competence Center (TCC) är en av landets ledande leverantörer av utbildningar för järnvägen […]

Hyperloop – ett alternativ till höghastighetsjärnväg?

Höghastighetsjärnväg eller vakuumtunnlar? Hyperloop har på kort tid gått från utopisk idé till konkret verklighet. När Hyperloop Swedens ordförande Thomas Dahlgren besökte Nordic Infracenter fick publiken hänga med på en resa i 1200 knyck. Samtidigt som frågan om en ny höghastighetsjärnväg i Sverige fortfarande hänger i luften, så tar tekniken nya kliv. Nu ställer sig […]