Järnvägsfrukost 20 maj 2022 Nordic Infracenter

Hans-Inge Almgren från Nordic Infracenter som informerade om Trafikverkets klimatkrav för investerings- och underhållsprojekt. Efter honom kom Roland Bång från Infranord för att utveckla frågan ”Kan mikrovågor utnyttjas för vegetationsbekämpning på den svenska järnvägen? Sista talare under frukosten var Jan Billberg som berättadehur Railcare ska minska sina fossila utsläpp med 40% till år 2025.  

Framtidens Järnväg Resultatkonferens 2 – Del 2 Utredning avseende tågteknikerutbildning

Utredning avseende tågteknikerutbildning. Hur skulle en framtida, långsiktigt hållbar, eftergymnasial utbildningsmodell för tågtekniker kunna byggas upp för att bli mer attraktiv för utbildningsanordnare, näringsliv och studenter? Solberga station AB sammanfattar resultatet av utredningen och Magnusson & Kennberg framhäver marknadsföringens viktiga roll för en lyckad utbildningssatsning.

Resultatkonferens 2 – Del 3 3-D printa reservdelar till järnvägen!

Vilka möjligheter/hinder finns med design för additiv tillverkning av till exempel reservdelar för olika applikationer inom järnvägsindustrin. Kan detta göras med bibehållen eller ökad säkerhetsnivå och kvalité? RISE har tagit fram några exempel på en Rörkoppling för bryggutliggare och berättar mer.

Framtidens Järnväg Resultatkonferens 2 – Del 4 Brobyggande och Digitaliserad LIA-handbok

Brobyggande mellan akademi och järnvägsbranschens SME företag. IMCG klarlägger i en forskningsrapport problemställningar i samarbetsprocesser avseende innovation, järnvägsbranschens och akademins inställning och attityd till dessa frågor samt förslag till förbättringsarbetet och vad som krävs för en utvecklad samverkan. Ett önskvärt läge är att det finns tillgång till en digitaliserad LIA-handbok som kan hjälpa både de […]

Framtidens Järnvägs Resultatkonferens del 1 – Om Framtidens Järnväg

Vad är Framtidens Järnväg och var befinner sig projektet idag? Talare: Hans-Inge Almgren, projektledare för Framtidens Järnväg. Om Framtidens Järnväg 2019 startade projektet Framtidens Järnväg med syftet att utveckla konkurrenskraften och tillväxten hos järnvägsrelaterade företag. För att nå målet har man drivit otaliga samarbetsprojekt, forskningsuppdrag och events. Nu har det blivit dags att summera projektets […]

This site is registered on wpml.org as a development site.