function custom_excerpt_length( $length ) { return 20; } add_filter( 'excerpt_length', 'custom_excerpt_length', 999 );

Komplettera din anmälan

Du har inte kommit till denna sidan på rätt sätt.
Den används när en anmälan behöver kompletteras.
Länken får du via epost.