function custom_excerpt_length( $length ) { return 20; } add_filter( 'excerpt_length', 'custom_excerpt_length', 999 );

Anmälningslista

Denna sida visar deltagare till arrangemang men länken du har klickat på är felaktig.