function custom_excerpt_length( $length ) { return 20; } add_filter( 'excerpt_length', 'custom_excerpt_length', 999 );

Anmälan till event och utbildningar

Fel i anmälningskoden