Intressenter & Finansiärer

I samverkan med våra intressenter och finansiärer bygger vi långsiktiga relationer som bidrar till utvecklingen av järnvägs- och transportbranschen. Våra intressenter och finansiärer har expertis inom olika områden, vilket ger oss möjligheten att göra konkreta insatser för att höja kompetensnivån och skapa konkurrenskraftiga verksamheter. Tillsammans arbetar vi för att skapa en stark, attraktiv och hållbar framtid för järnvägs- och transportbranschen. 

Varför ska jag bli intressent?

Det finns flera fördelar med att vara intressent hos oss. Dels får du vara med i olika nätverk och dels är du med och bidrar till järnvägs- och transportbranschens framtida utveckling.

Läs mer om vårt intressentskap.

Våra intressenter

Våra intressenter verkar inom järnvägs- och transportbranschen, allt ifrån ingenjörsföretag och utbildningsaktörer till verkstäder och bemanningsföretag. Nedan kan du läsa mer om våra intressenter.  

Järnvägsföretag

Produkt och Tjänsteleverantör

Samarbetspartner

Våra finansiärer

Följ oss på sociala medier!